Beleidsplan en begroting 2016

Beleidsplan

1.    Inleiding
Stichting Joods Monument Ede heeft ten doel de instandhouding van het in april 2012 opgerichte monument ter nagedachtenis van de uit Ede weggevoerde Joden en die daarmee blijvend te gedenken (Artikel 3 van de Statuten).

De Stichting komt voort uit een initiatief van het Comité Joods Monument Ede dat als een burgerinitiatief kan worden gezien.

2.    Onze ambities
De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

 • Het onderhouden van een website;
 • Het in samenwerking met de gemeente Ede elk jaar op Holocaustdag (de laatste zondag van januari) organiseren van een herdenkingsbijeenkomst bij het monument;
 • Het leggen van een krans bij het monument op Holocaustdag en 4 mei (Nationale Herdenkingsdag).

3.    Wie zijn wij
Het Bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:

 • Eric Mackay (voorzitter)
 • Noor Hellmann (secretaris)
 • Frank Overweg (penningmeester)
 • Elianne Rookmaaker (lid)
 • Rivka van Ooijen (lid)

Alle leden verrichten de functie als vrijwilliger zonder vergoeding.

4.    Uitwerking van de ambities
Bij de herdenkingsbijeenkomst wordt de Joodse gemeenschap en het Historisch Platform nauw betrokken ten behoeve van een waardige herdenking;

 • Doel is tevens de jeugd van Ede daarbij te betrekken onder andere door deelname aan de herdenking door scholieren van het Marnix College en door jonge leden van de Koorschool Midden-Gelderland;
 • Na afloop van de herdenking zal in het Gemeentehuis de mogelijkheid worden geboden om gevoelens uit te wisselen en contacten te leggen;
 • Jaarlijks zal er in het Marnix College een gastles worden georganiseerd waarin zo mogelijk door ‘Zeitzeugen’ stil gestaan zal worden bij het fenomeen ‘outcasts’, de teleurstelling, de onmacht en het ‘Hoe nu verder? Voor 2018 is benaderd Paul Hellmann onder meer auteur van het boek Klein Kwaad dat zich deels in Ede afspeelt.
 • Het ondersteunen van alle projecten in de gemeente Ede, die betrekking hebben op de wegvoeringen, de holocaust, de outcasts, de Joodse gemeenschap en de nog te leggen Stolpersteinen in onze Gemeente.
 • Gezien de afkomst van het merendeel van de in Ede afgevoerde Joden uit Duitsland en Oostenrijk en gezien de weinig prijzenswaardige rol bij de opvang hier door  Nederland zal contact worden gezocht met de Duitse jeugd.

5.    Randvoorwaarden
Jaarlijks is een bedrag van € 1.500,-- nodig om de activiteiten van de Stichting te kunnen uitvoeren. De geldmiddelen van de Stichting bestaan onder meer uit:

 • Subsidies en donaties;
 • Schenkingen, erfstellingen en legaten;
 • Alle andere baten zoals sponsors.

Begroting 2016